YÖNETİM KADROMUZ

Ali Kemal YAZAR: Genel Müdür – Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
1978 yılında Giresun ili Dereli ilçesinde doğdu. İlk-orta ve lise eğitimini Giresun’da tamamladıktan sonra, 1994 yılında eğitime başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1998 yılında mezun oldu.

1998-2001 yılları arasında özel sektör firmalarında Orta Düzey Yönetici olarak çalıştıktan sonra, 2001 yılında göreve başladığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde; 2001-2013 yılları arasında; Gümrük Kontrolörü, Müfettişi ve Gümrük Başmüfettişi ve Bölge Müdür Yardımcısı görev yaptı. 2013 yılında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bakanlık bünyesinden ayrılarak Akd Denetim ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. Genel Müdürü olarak göreve başladı.

2015 yılı başında kurmuş olduğu NET Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. nin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, 2019 yılında, Danışmanlık hizmetlerini YGM operasyonlarından ayırmak amacıyla kurmuş olduğu YZR Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. nin de Yönetim Kurulu Başkanlığının yürütmektedir. 2007-2008 yıllarında, Birleşik Krallıkta bulunan Swansea Üniversitesinde İşletme Ekonomisi alanında yüksek lisansını tamamlayan Ali Kemal YAZAR, halen İstanbul Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Merkez Bankası, İTKİB, İHKİB ve TİM bünyesinde gerek bu kuruluşların sektörel eğitim programlarında, gerekse kendi personeline yönelik eğitim programlarında, Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları konularında eğitimci olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, TIM ve diğer ihracatçı birliklerinin mevzuat çalışmalarında, Mevzuat Danışmanı olarak hizmet vermektedir. Çeşitli Üniversitelerde ve İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinde eğitimci olarak görev yapmıştır. İyi derece İngilizce bilen Ali Kemal YAZAR, evli ve iki çocuk babasıdır.  

ŞÜKRÜ KELEŞ – Genel Müdür Yardımcısı - Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
1967 yılında Çorum ili İskilip ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İskilip’te tamamladıktan sonra, 1984 yılında eğitime başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun oldu.

1989 yılında göreve başladığı Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde (Şu anki Ticaret Bakanlığı); 1989-2017 yılları arasında; Gümrük Kontrolörü, Gümrük Müfettişi ve Gümrük Başmüfettişi olarak görev yaptı. Aynı süre zarfında Bakanlık tarafından idari görevlerde de değerlendirilmiş olup; 1996-1998 yılları arasında Habur Gümrükleri Başmüdür Yardımcılığı, 2004 yılında Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, 2005 yılında Gümrükler Genel Müdürlüğü bünyesinde Daire Başkanlığı, 2006-2008 yılları arasında İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, Görevlerinde bulunmuştur.

2001-2007 yılları arasında Gümrük Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Gümrük Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifinde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde, gümrük müfettişlerinin, gümrük uzmanlarının ve Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli gümrük memurlarının yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarında birçok kez eğitici olarak görev yapmıştır. Çeşitli mesleki dergilerde yayınlanmış birçok makalesi bulunan Şükrü KELEŞ’İN, Açıklamalı 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gerekçeleri, Gümrük Araştırmaları ve Gümrük Yönetmeliği Derlemesi adlı 3 adet basılmış kitabı bulunmaktadır. İngilizce bilen Şükrü KELEŞ, evli ve iki çocuk babasıdır.  

Mehmet ERGÜN-Genel Müdür Yardımcısı
1967 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğreniminden sora 1985 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden 1989 yılında mezun oldu.

1990 yılında göreve başladığı Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde (Şu anki Ticaret Bakanlığı); 1990-2020 yılları arasında; Gümrük Kontrolörü, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi ve Ticaret Başmüfettişi olarak görev yapmıştır. Görev yaptığı yıllar içerisinde; 2004-2006 yılları arasında Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü, 2006-2008 yılları arasında Personel Dairesi Başkanı Olarak görev yapmıştır.

2006-2010 yılları arasında Gümrük Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifinde Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Ticaret Bakanlığı bünyesinde, gümrük müfettişlerinin, gümrük uzmanlarının ve Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli gümrük memurlarının yetiştirilmesine yönelik eğitim programlarında birçok kez eğitici olarak görev yapmıştır.

BARIŞ MENTEŞE – Operasyon Müdürü – Gümrük Müşavir Yardımcısı
1991 İstanbul Beykoz doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Beykoz’da tamamladıktan sonra, 2010 yılında eğitime başladığı Beykoz Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. 2013 yılında başladığı iş hayatında, çeşitli Gümrük Müşavirliği firmaları bünyesinde Müşteri Temsilcisi ve Gümrük İşlemleri Takip Personeli olarak çalıştıktan sonra, 2015 yılında Net Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği bünyesinde YGM yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

2016 yılından bu yana aynı firmada YGM İşlemleri Operasyon Müdürü olarak görev yapmaktadır. Orta derecede İngilizce bilmektedir.>