SONRADAN KONTROL VE DENETİM HİZMETLERİ

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10. ve 73. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 27.10.2008 tarihli 27037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde yıllık olarak, Türkiye gümrük bölgesine eşya getiren ve/veya çıkaran 300 ila 350 firma, sonradan kontrole tabi tutulmaktadır.

Bu denetimlerde müfettişler, mükelleflerin şirket adresinde şirketin ticari belgeleri ve iç kayıtlarını incelemek suretiyle gümrük işlemlerinin gümrük mevzuatına uyumlu olup olmadığı; gümrük vergilerinin veya yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini incelerler.

Söz konusu denetimlerde, müfettişlerin şirket içi bütün kayıtları inceleme ve dış ticaret muhasebe kayıtları dahil bütün bilgi ve belgeleri (para transferleri, mal hareketleri, maliye beyanları vs) tetkik etme yetkisi vardır.

Bu incelemeler neticesinde, gümrük idaresi tarafından vergi kaybına neden olan cezalar veya usulsüzlük cezaları uygulanabilmektedir. Bahse konu cezalar oldukça yüksek olduğu gibi; şirketin bundan böyle elde edeceği kolaylaştırma veya diğer hakları olumsuz etkileme potansiyeli bulunmaktadır. Alınan cezalar, aynı zamanda şirketin gelecekteki gümrük operasyonlarında riskli olarak algılanmasına da yol açabilmektedir.

Net Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği olarak, sonradan kontrol ve risk analizi denetimi yaparak sizin gümrük işlemlerinizin uyumluluğunu inceliyor ve risk analizi yaparak önceden alınması gereken tedbirleri gösteriyoruz. Böylece, her türlü gümrük mevzuatı ihlallerinden sizi koruyor ve bu konuda rehberlik yapıyoruz. Bu rehberlik, daha önce denetim birimlerinde görev yapmış, aynı zamanda gümrük teşkilatında idarecilik (Bölge Müdür Yardımcısı, Bölge Müdürü, Daire Başkanlığı) görevi de ifa etmiş konusunda deneyimli, gümrük ve dış ticaret mevzuatına hakim uzmanlar eliyle yapılmaktadır.

Gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyumunu sağlamak ve önceden meydana gelebilecek risklerin önüne geçebilmek için yapılan denetimler neticesinde Sonradan Kontrol & Risk Analizi Değerlendirme Raporu düzenlenmektedir. Bu raporlar ile müşterilerimizin risk değerlendirmesi ortaya konmaktadır.

Ayrıca, Sonradan Kontrol Raporlarımız dönemsel mahiyette olup; müşterilerimizin zaman içerisinde mevzuattaki değişikler ve yeniliklerin takibini sağladığı gibi incelenen işlem ve dönemlere ait riskler, en asgari düzeye indirilir.