2020/06 SAYILI GENELGE YYS YILLIK FAALİYET RAPORLARI


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2020/06 (26.03.2020) sayılı genelgesi; Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmalarının yıllık faaliyet raporu kapsamında veya rapor dışında tespit edilen aykırılıkların bildirilmesi usulleri konulu genelgede özetle; ….Gümrük idarenin talep etmesi hali saklı kalmak kaydıyla Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158. Maddesi hükümleri gereği düzenlenen faaliyet raporlarının, ilgili Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmeyeceğinden bu kapsamda tespit edilen ihlallerin rapor konusu edilmesinin bildirim vazifesi görmediği, 4458 Sayılı Yasanın 234, 235. maddelerinde yükümlüye tanınan indirim hakkından yararlanılabilmesi için bu aykırılıkların gümrük idaresine bir dilekçe ile bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.