YGM TESPİT RAPORLARININ İBRAZI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 53996487/21.04.2020 sayı ve tarihli yazısı; Coronavirüs tedbirleri kapsamında 6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği(YGM) uyarınca ibrazı gereken tespit raporlarının ibraz süreleri konulu yazıda özetle, … Tebliğin 11. maddesinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin düzenlenen raporlar ve eklerinin;

i) Tebliğin 17/1. maddesinde belirtildiği şekilde süresi içinde e-imzalı olarak YGMS üzerinden gönderilmesine devam edileceği,

ii) Düzenlenen tespit raporlarının kağıt ortamında gümrük idaresine ibrazının ise 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelendiği, bu tarihten sonra 15 gün içerisinde raporların topluca ibraz edilmesi,

iii) Ayrıca yükümlüye verilecek rapor örneklerinin de elektronik kopya (PDF formatlı) olarak e-posta/KEP ile iletilmesi

gerektiği belirtilmiştir.