Gümrükler Genel Müdürlüğünün 55024282/15.06.2020 sayı ve tarihli yazısı;

1) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 55024282/15.06.2020 sayı ve tarihli yazısı;

Genel Müdürlüğün menşe ve dolaşım belgeleri konulu yazısında özetle; ….Covid-19 salgınından dolayı temin edilemediğinden gümrük beyannamesi ekinde sunulamayan A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgesi gibi tercihli menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri kapsamı eşya için 16 Seri Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesi gereği taşıt üstü (yaygın basitleştirilmiş usul) gümrük işlemi taleplerinin; Bakanlık Makamının Onayı çerçevesinde, BS-3 kodu seçilmiş beyannamelerde, "S" kodu seçilerek 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) kabul edileceği belirtilmiştir.

 

2) Gümrükler Genel Müdürlüğünün 55039470/16.06.2020 sayı ve tarihli yazısı;

Genel Müdürlüğün mezkur yazısında özetle; … İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı gümrük idareleri ile sınırlı olmak üzere, parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde 2 iş günü antrepoya konulabilmesine (antrepo beyannamesi tescil edilmeksizin) yönelik istisnai uygulamaya ilişkin Bakanlık Makamının 19.08.2010 tarihli, 2010/08 sayılı Onayının 01.09.2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı belirtilmiştir.