PARSİYEL TAŞIMACILIK VE GEÇİCİ DEPOLANAN EŞYA STATÜSÜ

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı     :68795981-131.99

Konu   :2010/08 Sayılı Onayın 01.09.2020 Tarihinde

                Yürürlükten Kaldırılması

 

17.06.2020 / 55064657

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 16.06.2020/55039470 tarih/sayılı yazıları ekte gönderilmiş olup, söz konusu yazılarında; Bakanlık Makamının 11.06.2020 tarihli, 54824664 sayılı Olur'ları ile; bağlantı gümrük idarelerimiz ile sınırlı olmak üzere parsiyel eşyanın geçici depolanan eşya statüsünde 2 iş günü antrepoya konulabilmesine yönelik istisnai uygulama hakkındaki Bakanlık Makamının 19.08.2010 tarihli 2010/08 sayılı Onayının, ticari faaliyetlerin sekteye uğramamasını ve gümrük işlemlerinin aksamamasını teminen gümrük idarelerinin, firmaların ve ilgili paydaşların gerekli tedbirleri almaları bakımından, 01.09.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim

 

Güngör YILDIRIM

Bölge Müdürü a.

Bölge Müdür Yardımcısı V.

 

 

Ek: 1 adet yazı.

 

 

Dağıtım:

Tüm bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

Tüm Şube Müdürlüklerine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine