Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 63207743/13.04.2021 sayı ve tarihli yazısı;


Genel Müdürlüğün mezkur yazısında özetle; … Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2013/37 sayılı Genelgesi uyarınca; takvim yılı başı itibarıyla (01 Ocak) 70 yaşını dolduran doğrudan temsilciler, gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının, vücut ve akıl sağlığı yönünden gümrük işlemlerinde doğrudan veya dolaylı temsilci olarak çalışmalarında sakınca bulunmadığına ilişkin, tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından alacakları sağlık kurulu raporunu, doğrudan temsilcilerin firma dosyalarının bulunduğu gümrük idarelerine, gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının ise bağlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mart ayı sonuna kadar ibraz etmelerine ilişkin sürenin, Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele ve tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma kısıtlamalarının da uygulamada olduğu hususu, pandemi ile ilgili risk haritasında yüksek riskli bölgelerin yoğunluğu ile salgının yayılım hızının artış göstermekte olduğu husus dikkate alınarak, anılan Genelge gereği ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 2021 yılı Haziran ayı sonuna (30.06.2021) kadar uzatılması uygun bulunduğu belirtilmiştir.