MAKALELER

MAKALE ARAMA
GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ

Şükrü KELEŞ E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi I) Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi: Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemleri ...

Devamı »

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİNİN UYGULANMAYACAĞI HALLER

Şükrü KELEŞ E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi I- GİRİŞ: 31351 (3. Mükerrer)/31.12.2020 sayı ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3351 Sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Ka ...

Devamı »

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE/İZİNLERİNE EK SÜRE VERİLMESİ

02.01.2021 31351(5.Mükerrer)/31.12.2020 sayı ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İhracat:20020/18 sayılı Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine aşağıda yer alan “geçici madde 36” ekle ...

Devamı »

EŞYANIN, ANTREPODA KALABİLECEĞİ SÜRELER VE TASFİYESİ

  Şükrü KELEŞ Emekli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Gümrük antrepo rejimine ilişkin esaslar, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 93 ila 107. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda, gümrük antrepo r ...

Devamı »

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ, SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR VE KAPSAMI

Şükrü KELEŞ Emekli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 76. maddesinde, Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aranılan koşulları sağlamal ...

Devamı »

MENŞE ŞAHADETNAMELERİ VE MENŞE ÜLKE BİLGİSİ

Şükrü KELEŞ Emekli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Bilindiği üzere menşe şahadetnamesi, eşyanın tercihsiz menşeini tevsik eden belge statüsündedir. Diğer bir deyişle eşyanın milliyetini gösteren bir belged ...

Devamı »

İZİNLİ ALICI YETKİSİ, SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR VE KAPSAMI

Şükrü KELEŞ Emekli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 96. maddesinde, Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aranılan koşulları sağlamaları ...

Devamı »

EŞYANIN MENŞEİNİ TEVSİK EDEN BELGELERİN SONRADAN İBRAZINA İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ

Şükrü KELEŞ Emekli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Geçici Madde 16/3; “Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esa ...

Devamı »

GÜMRÜK BEYANLARINDA DÜZELTME TALEPLERİ VE MÜEYYİDE UYGULANACAK/UYGULANMAYACAK HALLER

Şükrü KELEŞ Emekli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi   Bilindiği üzere gümrük rejimlerine konu edilecek eşyanın gümrük idarelerine beyanı, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 59/1-b maddesinde yer alan bil ...

Devamı »

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI

31351 (3. Mükerrer)/31.12.2020 sayı ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3351 Sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar ile daha önce muhtelif sayı ve tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanm ...

Devamı »

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN 205/4-Ç MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

  31330/1012.2020 sayı ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesinde 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe g ...

Devamı »